Príbeh / O stážach

O každom začínajúcom biznise sa hovorí? Musíš mať plán, musíš mať financie a ak chceš podnikať, musíš tomu obetovať celý svoj život. Pracovné stáže nemali ani plán, začínali s 0 eurami a založila ich študentka druhého ročníka Fakulty masmediálnej komunikácie v Trnave, ktorá študovala marketing. Jej netradičný príbeh o budovaní značky si môžete prečítať nižšie.

Príbeh Pracovných stáží

Najlepšie veci vzniknú, keď chcete pomôcť sebe a iným. Keď som sa v druhom ročníku zamyslela nad svojou budúcnosťou po VŠ, bolo mi jasné, že ma nikde nevezmú, lebo ako moji spolužiaci, bola som len marketér teoretik a najväčšiu prax som mala v tom, ako sa počas VŠ zabaviť. Chcela som niekde stážovať, ale nevedela som ako a kde. Hľadala som nejakú firmu, ktorá by ponúkala stáž alebo prax, avšak na Slovensku ich veľa nebolo.

si teda projekt Pracovné stáže, ktorým som profesionálne chcela oslovovať firmy a pomôcť sebe a svojim spolužiakom získať prax. Vytvorila som dotazník pre všetkých študentov FMK UCM v Trnave a zisťovala som, či by rovnako ako ja mali záujem niekde praxovať. Napadlo mi, že to nemusíme byť my, kto tie firmy osloví vo vlastnom mene a koho mail firmy zaradia do spamu. Dotazníky potvrdili, že študenti bažia po praxi a že im nevadí robiť zadarmo a obetovať aj letné prázdniny.
email pre projekt, vytvorila som vizitky pre projekt, začala som pracne oslovovať firmy, pričom som vystupovala ako fungujúci projekt s veľkou sebadôverou. Vytvorila som Facebook page, kde som študentom prinášala ponuky stáží, práce, part – time jobov a praxe z oblasti, ktorú študujú. Začínala som napĺňaním stránky ponukami, ktoré som našla na internete, oslovovala som firmy s novou myšlienkou a víziou, ako prepojiť  svet praxe (firiem) so svetom študentov (školstva), čo sa dodnes nepodarilo ani nášmu ministerstvu školstva.
zadarmo, bez honoráru na projekte, ktorý som sama vybudovala. Študentom tiež nevadilo, že budú pár týždňov stážovať zadarmo (mnohým sa podarilo ostať tam a získať platenú prácu). Po čase som prestala firmy hľadať, pretože sa začali ozývať samé. Od iných spoločností na nás dostali dobré odporúčanie. Bolo ich toľko, že ja a neskôr moji vlastní stážisti sme nestíhali vyberať stážistov, čítať motivačné listy, pripravovať ponuky, odpisovať na maily, dohadovať stretnutia.
sa vytvoriť projektu web, ktorého dizajn nám pomohol vytvoriť vtedy jeden začínajúci web dizajnér a websupport nám dal hosting aj doménu zadarmo. Okrem výberu stážistov pre firmy, sme ďalej pokračovali vo všetkom, čo sme robili. Pomáhali sme firmám, nájsť si študentov a pomáhali sme študentov, nájsť si prax. Meno Pracovných stáží sa tvorilo samo a išlo to ruka v ruke s našou tvrdou prácou a dobročinnosťou. No veď, čo dnes máte zadarmo?

Bez počiatočných financií, bez biznis plánu, bez zamestnancov a popri škole som dokázala Pracovným stážam od roku 2011, počas 4 rokov vytvoriť vhodné zázemie pre krajšiu budúcnosť. Dnes sú služby Pracovných stáží na úrovni biznisu, ktorí tvoria ľudia, čo začínali ako študenti. Všetky získané financie za služby sú a budú cestou k ďalším krokom projektu, ktorý vyplní medzeru na Slovenskom trhu a prepojí školstvo a prax vo všetkých oblastiach, nie len marketingu a médiách.

CEO Pracovné stáže

Mgr. Eva Kretiková