ČO JE STÁŽ? – KTO JE STÁŽISTA? – ČO vám prinesie stážovanie?

Prečo stáže?

 

Každý rok vychádzajú z vysokých škôl tisícky absolventov, ktorí majú záujem o prax a stáž v tom, čo ich zaujíma a baví. Čoraz viac ľudí počas svojho pracovného života zistí, že keby dostali šancu začať odznova, od stáže až k práci, tak by našli a robili to, čo ich skutočne napĺňa.  

 

Máte záujem o naše služby?

 

Čo je pracovná stáž a KTO STÁŽISTA

Pracovná stáž je forma odbornej praxe/ práce alebo dobrovoľníctva. Poskytuje budúcemu stážistovi šancu zistiť, ako firmy a procesy fungujú v praxi. Pracovnú stáž poskytujú firmy, organizácie či inštitúcie. Na pracovnú stáž sa môže prihlásiť človek (študent, absolvent, nadšenec pre danú oblasť), ktorý rád ukáže, čo v ňom je a získa nové zručnosti a prax. Stáž každého odboru je na našom portáli vítaná a reagovať môže každý, koho stáž zaujíma. 

Čo je zadanie A UDALOsŤ

Zadanie je úloha od firmy pre toho, kto si trúfne a zadanie vypracuje (študent, freelancer, ktokoľvek). Zadaním sa myslí napr. nové logo, grafický návrh, článok, komunikačná stratégia a ďaľšie. Všetky vypracované zadania od ľudí si firma nájde vo svojom konte a môže vyberať víťazné. Firma potom kontaktuje víťaza a odovzdá mu cenu. Ak sa nám víťaz ozve a pošle nám na email chcem@pracovnestaze.sk svoje víťazné zadanie, zaradíme jeho meno a prácu do našej siene slávy. Nech každý vidí vašu šikovnosť a zručnosti. 

Udalosť je buď event, konferencia, workshop a iné. Môžete ju ZADARMO pridať všetci - stážisti, firmy aj naši priaznivci. Nemusíte byť ani registrovaní. My požiadavku spracujeme a udalosť zverejníme.  

Čo získa spoločnosŤ (firma)

 • Získate šikovného mladého človeka so záujmom pracovať,
 • stážista môže realizovať úlohy, na ktoré v súčasnosti nemáte čas alebo kapacitu,
 • získate flexibilného pracovníka, ktorý môže pracovať z domu online alebo priamo vo firme,
 • po osvedčení si môžete stážistu nechať dlhodobo a vychovať si z neho budúceho zamestnanca,
 • stážistu, ktorý do vašej firmy priniesie nové nápady, riešenia, ale aj moderný a iný pohľad na vec,
 • môžete získať študenta spolu s jeho cennými zručnosťami a schopnosťami, 
 • pri zadaní získate reálne veci - návrhy na nové logo, článok, stratégiu a pod., ktoré by vás v agentúrach a reálnych firmách stáli niekoľkonásobne viac peňazí a dáte šancu šikovným.

Čo získa Stážista 

 • Získa praktické skúsenosti a schopnosti priamo z praxe,
 • získa potvrdenie o odbornej praxi (najčastejšie ide o predmety v 2. a 4. ročníku štúdia na VŠ),
 • získa prehľad a zručnosti, ktoré mu pomôžu oveľa ľahšie zvládať štúdium na SŠ alebo na VŠ, rozšíri si svoje obzory a zistí, ktorým smerom sa v živote ne/bude uberať,
 • do životopisu získa hodnotnú referenciu, keď sa bude v budúcnosti uchádzať o prácu,
 • získa prax formou reálneho zadania a vytvorí si ďalšiu vec do svojho portfólia a víťaz získa nehynúcu slávu a dobré meno (víťazné zadania zverejníme aj s menom autora)
 • stážista získa stáž, ktorú si vybral a s ňou možno aj svoju vysnívanú prácu. 

Dĺžka trvania stáže

Priemerná dĺžka trvania stáže je od 2 týždňov až po niekoľko mesiacov. Ako dlho bude stáž trvať je na každej spoločnosti. Rovnako si určíte, či stážistovi počas stáže poskytnete pevný alebo flexibilný (home office) pracovný čas. Každá stáž sa môže kedykoľvek zmeniť na zamestnanie. 

Pracovná stáž – platená alebo neplatená?

Neplatená stáž len počas krátkodobej stáži (max. 2 - 4 týždne) - stážistovi sa niekto venuje a zaúča ho (tým pádom namiesto platu získava skúsenosti a zručnosti). Platená stáž, ak sa stážista osvedčí a zostane na stáži dlhšie - dostáva finančnú odmenu (plat alebo aspoň pokrytie cestovných a stravovacích nákladov a niečo motivujúce). V prípade, že sa rozhodnete mu vyplácať odmenu, uzatvára sa väčšinou jedna z týchto dohôd

 

Čo vám ponúkame

 

Ponúkame zverejnenie odbornej alebo pracovnej stáže (ak hľadáte stážistu, človeka do vašej spoločnosti), zverejnenie zadania (ak potrebujete niečo vytvoriť pre seba alebo vašich klientov) a nakoniec zverejnenie udalosti (ak chystáte udalosť, konferenciu, párty, workshop, súťaž a ďalšie). Registrácia na našom portáli je pre všetkých bezplatná a môžete užívať výhody konta.

 

Máte záujem o naše služby?