Vzor potvrdenia o pracovnej stáži

Potvrdenie o pracovnej stáži je pre každého stážistu, ktorý chce mať potvrdenie do svojho životopisu, pre školu alebo pre budúceho zamestnávateľa (firmu). Stáčí, ak si ho vyplní a stiahne sám stážista, alebo ho dá vyplniť spoločnosti, ktorá mu stáž poskytla. Potom už len pečiatka alebo podpis od zamestnávateľa a stážista sa môže prezentovať so svojimi nadobudnutými zručnosťami a skúsenosťami.

 

Zobraziť potvrdenie o stáži

 

 Kategória Vzory dokumentov