NAŠI ZAMESTNANCI SÚ ĽUDIA, KTORÍ MENIA KOFEÍN NA PROGRAMOVÝ KÓD

V stredu 9.4.2014 som sa zúčastnila dňa otvorených dverí v českej pobočke softvérovej firmy Red Hat v Brne. Pri vstupe do budovy nás privítali milí zamestnanci Red Hatu, ktorí záujemcov sprevádzali po budove. Program bol bohatý, každý si našiel medzi prednáškami niečo, čo ho zaujíma. V ponuke boli nielen programátorské súťaže či krátke kurzy, odborné semináre o softvéri, ktorý Red Hat vyvíja, ale aj všeobecné prednášky o fungovaní firmy a možnostiach, ako sa stať členom Red Hat tímu. Ja, ako vyštudovaná marketérka, som sa zúčastnila najmä prednášok poslednej skupiny.

Red Hat spolupracuje s fakultami IT, hlavne s univerzitami v Brne.

 

Študenti majú dve možnosti:

1. Na začiatku ponúka Red Hat pre študentov kurzy. Potom študenti môžu písať záverečnú  prácu v spolupráci s Red Hatom a následne nastúpiť vo firme na stáž. Ak sa osvedčia, môže stáž viesť až k pracovnej zmluve.

2. Študenti sa môžu zapojiť do súťaže, vypracovať projekt, a na základe výsledku ich môžu v Red Hate zamestnať. Tento spôsob nie je ale preferovaný a je veľmi náročné splniť podmienky.

Okrem iného, tento akademický rok Red Hat na FIT VUT otvoril Laboratoř Q , čo je priestor s technickým vybavením, kde môžu študenti v tímoch realizovať svoje nápady a projekty.

 

Nepotrebujete titul, aby vás v Red Hate zamestnali.

Šancu má každý. Prvým krokom je poslanie internetovej žiadosti  o zamestnanie, na základe ktorej vás bude personálny zamestnanec telefonicky kontaktovať. Opýta sa vás na vaše očakávania, skúsenosti, položí vám pár základných otázok. Podľa toho sa rozhodnú, či postúpite do ďalšieho kola – osobného pohovoru. Podľa požadovanej pozície sa ho zúčastní aj technický tím a tu budete musieť prezentovať aj svoje odborné vedomosti a zručnosti. Berú len tých najlepších, takže ak vám pošlú pracovnú ponuku, odporúčam vám prijať ju. Isto neoľutujete!

 

A na záver vám ponúkam stručnú prezentáciu o pracovných pozíciách, ktoré Red Hat tím tvoria: PEOPLE REDHAT.

 

Ľubica Pechanová - Blogerka pre Pracovné stáže